Palvelut

Opastamme lääkkeiden käytössä | Suoramaksusopimus ja tiliasiakkuus | Kelan lisäkorvaus | Asiantuntevat yhdyshenkilöt | Pätevä henkilökunta | Annosjakelu | Reseptien uusinta | Lääkejätteet apteekkiin hävitettäväksi | Lääkevalmistus | Induktiosilmukka | Laatuapteekkien lehti | Terveydeksi-lehti | Linkkejä

Opastamme lääkkeiden käytössä

Kerromme reseptilääkkeitä noutavalle asiakkaalle edullisemmasta vastaavasta lääkevalmisteesta silloin, kun sellainen on olemassa. Opastamme lääkkeiden oikeassa ja turvallisessa käytössä. Tarkastamme myös lääkkeiden yhteensopivuuden.

Apteekkimme pätevä henkilökunta auttaa mielellään itsehoitotuotteiden valinnassa. Meiltä saat puolueetonta tietoa valintojesi tueksi.

Suoramaksusopimus ja tiliasiakkuus

Asiakas voi halutessaan liittyä tiliasiakkaaksemme ja tehdä suoramaksu- tai e-laskusopimuksen apteekkimme kanssa. Laskutamme tiliasiakkaita kerran kuukaudessa. Tiliasiakkuus on kätevä esimerkiksi niille henkilöille, jotka eivät itse pääse asioimaan apteekissa, ja lääkeostokset hoitaa omainen tai palkattu henkilö. Kysy lisätietoja!

Kelan lisäkorvaus

Vuonna 2024 Kelan lääkeostojen kattosumma on 626,94 €. Järjestelmämme seuraa reaaliaikaisesti kattosumman täyttymistä, ja huomioi sen sentilleen kesken ostoksen.  Tämän jälkeen asiakas maksaa ainoastaan Kelan omavastuuosuuden eli 2,50 €/Kela-korvattava lääke, loput apteekki laskuttaa Kelalta.

Asiantuntevat yhdyshenkilöt

Apteekkimme astma-, diabetes- ja sydänyhdyshenkilöillä on erikoiskoulutus ja uusin tieto näiden sairauksien lääkehoidosta. Yhdyshenkilöt antavat ohjeita sairauteen vaikuttavista elintavoista. Yhdyshenkilöiden tehtäviin kuuluu apteekin muun henkilökunnan kouluttaminen.

Pätevä henkilökunta

Ilmajoen Apteekki panostaa henkilökunnan jatkuvaan koulutukseen. Haluamme tarjota asiakkaillemme ammattitaitoista ja ajanmukaista tietoa.

Annosjakelu

Annosjakelussa asiakkaalle toimitetaan hänen säännöllisesti käyttämänsä lääkkeet valmiiksi kerta-annospusseihin pakattuina kahden viikon erissä. Ennen annosjakelun aloittamista tarkistamme asiakkaan lääkityksen päällekkäisyydet ja yhteisvaikutukset. Tarvittaessa lääkitys muutetaan yhdessä hoitavan lääkärin kanssa annosjakeluun soveltuvaksi. Apteekki huolehtii asiakkaiden resepteistä ja niiden uusimisesta.

Annosjakelupalveluun kuuluu ajantasalla oleva lääkityskortti, joka tulee asiakkaalle aina jokaisen lääke-erän mukana. Lääkityskortti on hyvä ottaa mukaan lääkärikäynneille.

Annosjakelun etuja ovat mm. parantunut lääketurvallisuus ja hoitomyöntyvyys. Lisäksi asiakas maksaa vain hänelle toimitetuista lääkkeistä. Käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään kerry asiakkaalle.

Reseptien uusinta

Sähköisen reseptin uusimiseksi voitte ottaa yhteyttä joko terveyskeskukseen tai apteekkiin. Apteekista välitetään uuusimispyyntö pientä maksua vastaan terveydenhuollon toimipisteeseen. Reseptin uusimispyynnön voi lähettää sähköisesti myös Omakannan kautta. Tutustu uusimispyynnön lähettämiseen tästä.

Lääkejätteet apteekkiin hävitettäväksi

Vanhentuneet lääkkeet ovat ongelmajätettä. Kotitaloudet voivat tuoda ne apteekkiin hävitettäväksi alkuperäisissä pakkauksissa.

Lajittele erikseen:

  • elohopeakuumemittarit
  • nestemäiset lääkkeet
  • jodipitoiset lääkkeet (mm. Jodix-tabletit ja Betadine-tuotteet)
  • ruiskut ja neulat pakattuna kannellisiin muovi- tai lasiastioihin

Tyhjät paketit ja esimerkiksi annostelulaitteet (kynät ja inhalaattoorit) voit heittää normaaliin jätteeseen.

Tutustu tarkemmin lääkejätteiden hävittämiseen tästä!

Lääketurvallisuussyistä johtuen apteekki ei hyvitä asiakkaalle kertaalleen luovutettuja käyttämättä jääneitä lääkkeitä, sillä apteekki vastaa osaltaan luovuttamiensa lääkkeiden asianmukaisesta laadusta. Käyttämättä jääneitä lääkkeitä ei voida palauttaa myyntiin.

Lääkevalmistus

Perinteinen lääkevalmistus on nykyään jo melko vähäistä, mutta meillä on tilat ja osaaminen siihenkin. Valmistettavaa lääkettä noudettaessa on hyvä varautua tavallista reseptiä pitempään toimitusaikaan.

Induktiosilmukka

Sekä Ilmajoen että Koskenkorvan apteekin reseptintoimituspisteisiin on asennettu tämä kuulokojetta käyttävän lisäapuväline. Ilmajoella voit painaa ovensuun vuoronumerolaitteesta ”Induktiosilmukka”-kohtaa, niin tiedämme kutsua sinut vuorollasi kyseiselle palvelupisteelle.

Laatuapteekkien lehti

Lehti jaetaan kaikkiin ilmajokelaistalouksiin kuusi kertaa vuodessa. Mielenkiintoisten artikkeleiden ohella lehdessä on aina kuukausittaiset tarjoukset seuraaville kahdelle kuukaudelle. Lehtiä on myös apteekillamme, jos esim. mainoskiellosta johtuen on jäänyt tulematta.

Terveydeksi-lehti

Terveydeksi-lehdessä on ajankohtaista tietoa terveyteen liittyvistä asioista. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Nouda apteekistamme maksuton lehti.

Linkkejä

Annosjakelupalvelu »
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue »
Kansaneläkelaitos »
Lääkkeiden hintavertailu »
Lääkkeiden pakkausselosteet »
Matkailijan terveysopas »
Rokoteopas »
Terveydeksi-lehti »
Lapsi sairastaa »
Lakeuden Etappi »